Hyvinkään Toimari Ry on lopettanut asuntola-, päiväkeskus- ja ensisuojatoiminnat 30.6.2023.

Hävikkiterminaali toiminnan Toimari ry osaltaan lopetti jo 7.5.2023.

Asukkaille on järjestelty mahdollisuuksien mukaan korvaavaa palvelua yhteistyössä KeuSoten aikuissosiaalityön ja ikäihmisten palveluiden kanssa. Asunnon löytymiseen apua on saatu myös Hyvinkään Vuokra-asuntojen asukasneuvojalta.

Ensisuojan asiakkaita on pyritty opastamaan KeuSoten aikuissosiaalityön palveluihin.

Toimari Ry:n tilat, Teollisuuskatu 8, tyhjennetään. Keskiviikkona 12.7 klo 18.00 alkaa irtaimen huutokauppa. Tavaroita voi tulla katselemaan jo klo 16.00.

31.7.2023 Teollisuuskadulla viimeinen sammuttaa valot ja tilojen avaimet luovutetaan Hyvinkään kaupungille.

Hyvinkään Toimari ry on toiminut vuodesta 1991 lähtien vähäosaisten ja syrjäytyneiden parissa. Yhdistys on Sininauhaliiton jäsenjärjestö ja toimii aktiivisesti eri verkostoissa. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.

Toimari Ry on toiminut 32 vuotta vähäosaisten hyvinkääläisten hyväksi. Koko historiansa yhdistys on tehnyt työtään rakkaudella ja kunnioituksella heitä kohtaan, jotka ovat avun piirissämme olleet. Moni on saanut apua arjessa selviytymiseen. Asunnoton on asutettu, nälkäinen syötetty, viluinen vaatetettu ja työtön on työllistetty.

Toimari Ry jatkaa yhdistyksenä edelleen sääntöjensä puitteissa. Aika näyttää mihin pienen yhdistyksen ääntä ja voimavaroja jatkossa tarvitaan.

Toimari Ry kiittää kaikkia yhteistyöstä. Kumppaneita on ollut paljon ja jokainen kohtaaminen on ollut omalla tavallaan merkityksellinen historiassamme.

Toimari ry

Puheenjohtaja Henri Perälahti

Varapuheenjohtaja Antti Kurkola

Hannele Liesmäki

Johanna Jokinen

Arto Tölmälä